Algemene voorwaarden
1. Handelsvoorwaarden
De handelsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant op de e-commerce website “FHsocks”. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

FHsocks houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. De wijzigingen gelden enkel voor de toekomst en hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

FHsocks vraagt aan zijn klanten om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Er wordt aangeraden om de algemene voorwaarden regelmatig te consulteren zodat de klanten op de hoogte blijven van de toepasselijke bepalingen.

1.1 Identiteit van de ondernemer
De e-shop van “FHsocks” is een webshop van Hoornaert Franckie, met zetel te Essestraat 26, 8810 Lichtervelde en met ondernemingsnummer 0761.090.803. Hierna aangeduid met de naam “FHsocks”.

Klanten kunnen FHsocks als volgt bereiken:
- Per e-mail: info@fhsocks.be;
- Per post: Essestraat 26, 8810;
- Telefonisch:

1.2 Prijzen
De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Indien er verzendingskosten zijn, wordt dit steeds vermeldt voor de klant de aankoop definitief plaatst.

1.3 Garantie
Onze goederen zijn conform aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen rekening houdend met de specificaties van het product. Al onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

FHsocks hanteert voor het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Bij gebreken of defecten aan het goed wordt dit kosteloos hersteld, dan wel vervangen tot twee jaar na de levering. U hebt de keuze tussen herstelling of vervanging, voor zover dit mogelijk en redelijk is. Indien de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd heeft de klant een recht op een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst.

FHsocks vraagt om eventuele gebreken of defecten te melden binnen de twee maanden van de vaststelling ervan. Manifesteert het gebrek zich binnen de zes maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal de klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Onder gebrek of fabricagefout valt niet:
- Gebreken of fouten veroorzaakt door de klant zelf;
- Gebreken of fouten die de klant zelf heeft proberen herstellen;
- Het niet of niet correct opvolgen van de gebruiksinstructies en/of wasvoorschriften.1.4 Staat van de goederen
Alle artikelen die te koop aangeboden worden in de e-commerce shop van FHsocks zijn in nieuwstaat en ongedragen. De producten worden geïllustreerd met foto’s en voorzien van uitleg. De afbeeldingen geven een waarheidsgetrouw beeld van de aangeboden goederen.

1.5 Waarheidsgetrouwe kleuren
De kleuren van de artikelen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven in de e-commerce shop. Hou er rekening mee dat de kleuren op foto’s licht kunnen afwijken van de echte kleuren. Indien de klant twijfelt over een kleur, neem gerust contact op met ons via info@fhsocks.be.

1.6 Aanbod van goederen en vrije keuze van bestelling
De presentatie van de producten in de e-commerce shop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen te bestellen bij FHsocks. Met het versturen van een bestelling ga je een bindende offerte aan voor het sluiten van een koopovereenkomst. De offerte wordt door ons aanvaard door het leveren van de goederen. De bevestigingsmail voor de bestelling is geen aanvaarding van de offerte, maar geeft aan dat wij de bestelling ontvangen hebben. Het staat FHsocks vrij om te beslissen om de bestelling te aanvaarden. Als de bestelling niet uitgevoerd wordt, delen we dit meteen mee aan de klant.

Indien de klant een bestelling plaatst en kiest voor afhaling van de artikelen op één van de wekelijkse markten van FHsocks, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op het moment van de fysieke afhaling van de goederen.

De artikelen worden uitsluitend verkocht aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

1.7 Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de e-commerce shop is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden waardoor het niet aanzien kan worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

FHsocks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site. De inhoud van de e-commerce shop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FHsocks geeft geen garanties voor de goede werking van de e-commerce shop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of enige vorm van schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de e-commerce shop.

2. Bestelling en betaling
2.1 Bestelling en overeenkomst
Via de winkelwagen kan een bestelling geplaatst worden in de e-commerce shop. Na de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail. Na het ontvangen van de artikelen via levering heeft de klant 14 dagen de tijd om de artikels te retourneren of om te ruilen, via de e-commerce shop of op de markt. Na het verstrijken van die termijn is de aankoop definitief en blijft de klant eigenaar van de gekochte goederen.

FHsocks raadt de klant aan om voorafgaand contact op te nemen bij vragen of twijfels om misverstanden te voorkomen. We gaan ervan uit dat de gegevens die de klant verstrekt waarheidsgetrouw zijn bij het plaatsen van een bestelling. Foutieve of onvolledige informatie kan de orderverwerking verstoren en de levering in het gedrang brengen.

2.2 Betaalmogelijkheden
De betalingen verlopen via het beveiligde betaalplatform van MOLLIE. De betaalgegevens van de klant en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen. De klant heeft keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- Kredietkaart;
- Bankkaart;
- Overschrijving.

Betaalt de klant via online banking of creditcard, wordt het bedrag meteen van zijn rekening afgehouden en kan FHsocks de bestelling onmiddellijk verwerken.

2.3 Prijsaanduiding
FHsocks streeft na om in de e-commerce shop te allen tijde correcte prijzen weer te geven voor de te koop aangeboden goederen. Uitzonderlijk is het mogelijk dat niet-correcte prijzen worden weergegeven, hetzij door technische problemen, hetzij door een menselijke fout. In dat geval geldt steeds ‘de goede trouw van de consument’. De verplichting van de verkoper om te verkopen tegen de prijs die in zijn website staat aangeduid, zelfs als die fout in zijn nadeel is, wordt afgezwakt door voorgaand criterium. De klant moet redelijkerwijs geloven dat de aangeduide prijs correct was.

3. Levering
3.1 Leveringsmogelijkheden
De e-commerce shop voorziet in verschillende leveringsmogelijkheden. Tijdens de bestelprocedure heeft de klant de keuze om ofwel zijn bestelling gratis af te halen op de wekelijkse markten van FHsocks, deze leveringsmethode is gratis, ofwel kiest de klant voor levering van de artikelen op een bestaand adres via een koerierdienst naar keuze van de verkoper.

FHsocks is niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten en mogelijke bijkomende taksen, belastingen of heffingen die na verzending door derden worden toegepast.

3.2 Voorraden
FHsocks doet er alles aan om de voorraad van de goederen in de e-commerce shop correct weer te geven. Indien ondanks de inspanningen een artikel na bestelling toch niet voorradig zou blijken te zijn, informeren we daar de klant meteen over. Het bedrag van niet-voorradige artikelen worden teruggestort op de rekening van de klant. FHsocks kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden bij niet-levering van bestelde goederen.

4. Verzending

4.1. Binnen België

Verzending binnen België verloopt via BPost. De verzendkosten binnen België voor een bestelling van minder dan 30 euro bedragen 6,40 euro per bestelling. Bij een bestelling vanaf 30 euro bedragen de verzendkosten 3,25 euro per bestelling. Bij een bestelling vanaf 60 euro vervallen de verzendkosten en wordt de bestelling gratis verstuurd.

4.2. Buiten België

Verzending buiten België verloopt via DHL. De verzendkosten buiten België bedragen 7,95 euro per bestelling.


5. Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant FHsocks ervan op via e-mail of schriftelijk op de hoogte te stellen. Hiervoor kan je het modelformulier uit Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Retourartikelen dienen altijd in de originele verpakking teruggezonden worden. Retour kan via verzending of via afgifte op een wekelijkse markt van FHsocks.

5.1 Retourvoorwaarden
Vul het retourformulier in en stop het samen met de goederen die je wil omruilen in de originele verpakking. Zorg dat je de goederen binnen de 14 dagen terugzendt of afgeeft bij FHsocks op de markt.

De teruggestuurde goederen moeten altijd schoon en ongedragen zijn. De goederen moeten voorzien zijn van hun originele etiketten.

FHsocks rekent erop dat de klant die goederen wil terugsturen, deze goederen enkel gebruikt zoals nodig om te beoordelen of hij de goederen wil behouden. Teruggestuurde goederen moeten ongebruikt zijn, de verpakking van de artikelen mag ook niet geopend worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen. Wanneer een artikel waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de klant dat niet overeenstemt met het inspecteren ervan zoals in een fysieke winkel, zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

De goederen die teruggestuurd worden moeten verstuurd worden samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking rekening houdend met de instructies hierboven.

Indien alle voorwaarden gerespecteerd worden, zorgen we binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourartikelen voor een terugbetaling van het totaalbedrag van de retourartikelen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

5.2 Beschadigde artikels en fabricagefouten
De producten van FHsocks worden met de grootste zorg verzonden en verpakt om schade tijdens de verzending tot het minimum te herleiden. Indien de geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met artikelen op de leveringsbon of niet overeenstemmen met de artikelen die besteld werden, moet de klant dit zo snel mogelijk melden en de artikelen terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

FHsocks kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid blijft in deze gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan aangetoond wordt dat ze niet door de klanten werden ontvangen.

6. Privacy
FHsocks respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 FHsocks.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel